Dates i disponibilitat 2020

Dissabte Vaixell Categoria Disponibilitat*
23 Maig
Sailing Home Comfort de Luxe ·
18 Juliol Zwaan Comfort Plus .
25 Juliol Zwaan Comfort Plus .
5 Setembre Wending Comfort .

*Disponibilitat: Actualitzat el dia 19 de juliol de 2019.