Dates i disponibilitat 2020

 

Dissabte Vaixell Categoria Disponibilitat*
23 Maig 2020
Sailing Home Comfort de Luxe ÚLTIMES PLACES LLIURES!
18 Juliol 2020 Zwaan Comfort Plus ÚLTIMES PLACES LLIURES!
25 Juliol 2020 Zwaan Comfort Plus DISPONIBLE
5 Setembre 2020 Wending Comfort DISPONIBLE

*Disponibilitat: Actualitzat el dia 3 de març de 2020.