Dates i Disponibilitat 2020

Dissabte Vaixell Categoria Disponibilitat*
28 Març 2020
Zwaan Comfort Plus ·
4 Abril 2020
Anna Antal Standard Plus i Comfort
places limitades
4 Abril 2020 Zwaan Comfort Plus ·
11 Abril 2020
Liza Marleen
Comfort Plus complet
18 Abril 2020 Anna Antal Standard Plus i Comfort ·
18 Abril 2020
Liza Marleen Comfort Plus complet
18 Abril 2020
Zwaan Comfort Plus complet
25 Abril 2020
Anna Antal Standard Plus i Comfort complet
25 Abril 2020 Liza Marleen Comfort Plus complet
25 Abril 2020 Zwaan Comfort Plus complet
2 Maig 2020 Liza Marleen Comfort Plus complet
2 Maig 2020 Zwaan Comfort Plus places limitades

*Disponibilitat: Actualitzat el dia 5 de novembre de 2019.